Czy w okresie wakacyjnym dyrektor może ograniczyć liczbę dzieci w przedszkolu?