Adaptacja w przedszkolu to proces oswajania malucha z nowym miejscem, nauczycielami oraz z innymi dziećmi. Ma ona na celu przygotowanie dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i przystosowanie się do funkcjonowania w grupie. Adaptacja obejmuje serię działań, które opracowuje placówka przedszkola we współpracy z rodzicem.

Pierwszym krokiem jest spotkanie przed rozpoczęciem adaptacji. Nauczyciele są w stanie poznać dziecko i jego charakter. Po spotkaniu rozpoczyna się proces adaptacji. Jest on dostosowany do preferencji każdego dziecka, zwykle jest on bardzo krótki i trwa około dwóch tygodni. Adaptacja zaczyna się od samodzielnego odwiedzenia przez malucha placówki – tak, aby poznał personel i warunki panujące w przedszkolu. Nauczyciele starają się ułatwić dziecku wejście do tej nowej rzeczywistości poprzez miłe zabawy, zajęcia oraz inne aktywności.

Jak przygotować się do adaptacji? Na co zwrócić uwagę? Czy lęk separacyjny pojawia się u każdego malucha? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w opracowanych artykułach!

3 marca, 2024
AdobeStock 567770234

Dlaczego dzieci nie lubią przedszkola?

Edukacja przedszkolna może być zarówno ekscytującym doświadczeniem, które rozbudza ciekawość dziecka, jak i pełnym wyzwań, trudnym okresem. Zarówno pierwsza postawa, jak i druga jest wynikiem wielu […]
27 lutego, 2024
AdobeStock 659115387

Czy nauczyciel może odmówić pracy z dzieckiem agresywnym?

Agresja u dzieci jest wyjątkowo „gorącym” tematem, który cieszy się zainteresowaniem wśród psychologów, pedagogów i socjologów. Wynika to z faktu, że agresja u młodych pokoleń ma […]
22 lutego, 2024
AdobeStock 297900125

Czy przedszkolanka może przytulać dziecko?

Przytulanie dzieci to dowód wsparcia, uczucia, forma wyrażanie emocji, miłości, a także nauka cielesności i bliskości. Naturalne więc jest, że zarówno dziecko, jak i rodzic dąży […]
16 lutego, 2024
AdobeStock 570998201

Jaka jest rola nauczyciela w procesie adaptacyjnym dziecka?

Życie malucha składa się przełomowych etapów, które mają ogromne znaczenie dla budowania jego osobowości, nauki konkretnych umiejętności, ale także dla niezależności i samodzielności. Jednym z takich […]
5 lutego, 2024
AdobeStock 559147689

Czy istnieje wyraźny związek między przystosowaniem się dziecka do nowych warunków a wiekiem?

Adaptacja dziecka do nowych warunków, tj. zmiana szkoły, przeprowadzka czy nawet mniej widoczne zmiany w otoczeniu to proces wielowymiarowy, który ma wpływ na rozwijającego się malucha. […]
26 stycznia, 2024
AdobeStock 326107747

Dlaczego dziecko zachowuje się w domu inaczej niż w przedszkolu?

W domu aniołek, który bawi się w ciszy, a w przedszkolu wulkan energii, który nie umie usiedzieć w miejscu. Przy rodzicach ułożony i grzeczny, podczas gdy […]
21 stycznia, 2024
AdobeStock 651715412

Jak uspokoić agresywne dziecko w przedszkolu?

Krzyk, płacz, uderzanie rękami o podłogę lub ścianę, rozrzucanie zabawek lub próba uderzenia innych dzieci — wszystkie te agresywne zachowania u przedszkolaków są ważnym sygnałem, na […]
9 stycznia, 2024
AdobeStock 617502046

Co to jest program adaptacyjny?

Program adaptacyjny w przedszkolu to zorganizowany proces, mający na celu ułatwić dzieciom i ich rodzicom przejście do nowego środowiska. Jego poprawne przeprowadzenie wzbudza w maluchu większą […]
7 stycznia, 2024
AdobeStock 554039421

Jak mówić do dziecka w przedszkolu?

Regularna rozmowa z dzieckiem w wieku przedszkolnym jest niezwykle ważna nie tylko dla jego rozwoju emocjonalnego, społecznego i językowego, ale także dla budowania więzi z dorosłym […]