„Wszystkie dzieci są zdolne” Gerald Hther, Uli Hauser