„Mysz, która chciała być lwem” Jim Field, Rachel Bright