Czy istnieje wyraźny związek między przystosowaniem się dziecka do nowych warunków a wiekiem?