Adaptacja a wysoko wrażliwe dziecko – podejście przedszkola do adaptacji