Czy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z autyzmem?