Ile dzieci pod opieką jednego nauczyciela na wycieczce w przedszkolu?