Kontrola z Urzędu Skarbowego a wysokość kar

Kontrola z Urzędu Skarbowego a wysokość kar

Wiadomość o przeprowadzeniu kontroli skarbowej budzi w wielu uczucie przerażenia i obawę przed wysokimi karami. Czy jednak jest się czego bać?

Płać i płacz

„Na świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – słowa słynnego polityka Benjamina Franklina, pomimo upływu wielu lat, są w dalszym ciągu aktualne. Czy się nam to podoba czy nie, płacenie podatków na pewno nas nie ominie. Wbrew pozorom nie są one jednak wymysłem obecnych czasów i istniały od zawsze a jedynym co uległo zmianie jest ich forma. Dawniej uiszczaliśmy je w postaci skór, futer czy też np. w przypadku rolników części plonów podczas, gdy dziś opieramy się wyłącznie na pieniądzach. Obecnie mamy w Polsce aż 17 rodzajów podatków takich jak np. podatek od środków transportowych, od instytucji finansowych, dochodów kapitałowych czy też leśny.

Oprócz świadomości o nieuchronności płacenia podatków powinniśmy również wiedzieć, że możemy zostać poddani kontroli skarbowej. Ma ona na celu sprawdzenie czy wywiązujemy się z przepisów prawa podatkowego i rzetelnie prowadzimy księgi oraz poprawnie się rozliczamy. Kontrola może być przeprowadzona u płatników, inkasentów, następców prawnych oraz podatników.

Przebieg kontroli

W większości przypadków kontrola musi być zapowiedziana na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Oprócz samego wyznaczenia daty kontroli dostaniemy również informację na temat jej zakresu. Możemy więc wykorzystać ten czas i odpowiednio się przygotować, poprawiając błędy w rozliczeniach czy też korygując faktury. Warto się do tego przyłożyć, ponieważ później niestety nie będziemy już mieć takiej możliwości.

Podczas kontroli możemy zostać poproszeni o udostępnienie dokumentów takich jak np. księgi podatkowe, rachunki czy też faktury. Dobrze jest również przygotować archiwalne deklaracje VAT i PIT (powinniśmy je przechowywać przez okres 5 lat). Czasami urząd skarbowy wymaga również okazania dokumentów nie tylko przez nas ale również naszych kontrahentów więc również powinniśmy być tego świadomi.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w kontroli osobiście np. z powodu choroby możemy wyznaczyć osobę, która będzie nas reprezentowała. By to zrobić musimy wcześniej złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie upoważnienie.

Uprawnienia kontrolera

Kontrolerowi przysługują liczne prawa takie jak m.in. wstęp do lokali mieszkalnych, możliwość zażądania pokazania majątku, który podlega kontroli, prawo do legitymowania osób, przesłuchania świadków czy też zasięgania opinii biegłych. Do nas należy udostępnienie wszystkich potrzebnych dokumentów oraz umożliwienie przeprowadzenia kontroli. W przypadku, gdy nie wyrazimy zgody bądź będziemy utrudniali przebieg kontroli, na miejsce może zostać poproszona policja, straż graniczna, straż miejska lub ABW. W sytuacjach skrajnych urzędnicy mogą się również posłużyć bronią palną i dokonywać zatrzymań.

Kontrola skarbowa kończy się sporządzeniem protokołu, który następnie musimy podpisać. Jeżeli nie zgadzamy się z jego treścią możemy przedstawić swoje zastrzeżenia w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Stosowane kary

W przypadku dostrzeżenia przez urzędników nieprawidłowości mogą zostać udzielone odpowiednie kary. Wyznacznikiem ich wysokości jest próg ustawowy (jest on uzależniony od wysokości płacy minimalnej). Jeżeli podatek, którego nie uiściliśmy nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia jest to wykroczenie skarbowe a gdy przekracza możemy mówić o przestępstwie skarbowym.

Za wykroczenie przysługuje nam kara w postaci grzywny i może wynosić od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego 20-to krotności. W przypadku, gdy popełniony przez nas czyn ma małą szkodliwość nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe i możemy się liczyć z dostaniem jedynie mandatu.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość kary jest stawką dzienną i może wynosić od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jej 400-krotności. Podczas ustalania kwoty stawki dziennej jest brana pod uwagę sytuacja finansowa sprawcy czyli m.in. warunki majątkowe czy też osobiste.

Podatki to dla wielu zmora i największy koszmar, którego pragnęliby uniknąć za wszelką cenę. Czy się nam to jednak podoba czy nie, wszyscy musimy je płacić. W przeciwnym razie niestety czekają nas kontrole oraz wynikające z nich surowe kary.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.