Czym jest rekrutacja uzupełniająca do przedszkola?

Czym jest rekrutacja uzupełniająca do przedszkola?

Twój maluch nie dostał się do wymarzonego, upatrzonego od lat przedszkola? Nic straconego! Wiele placówek, w ramach wsparcia rodziców ich pociech, prowadzi tzw. rekrutację uzupełniającą, która ma na celu dać drugą szansę tym najbardziej cierpliwym i zaangażowanym opiekunom. Jej tryb powstał również z myślą o rodzicach, którzy nie chcieli skorzystać ze wskazanego przez urząd przedszkola na I etapie prowadzonej rekrutacji.

Jak wygląda ten typ naboru w przypadku oddziałów przedszkolnych? Jak dokładnie przebiega rekrutacja do przedszkoli i na co musisz być przygotowanym? Co jeśli Twój maluch nie dostanie się do danej placówki – czy gmina ma obowiązek znalezienia miejsca zastępczego?

Na czym polega rekrutacja uzupełniająca do przedszkola?

Drugi etap rekrutacji (nazywany rekrutacją uzupełniającą) to postępowanie, mające miejsce wyłącznie wtedy, gdy:

 1. po pierwszej rekrutacji pozostały wolne miejsce w placówce,
 2. gdy kandydatura nie została przyjęta,
 3. gdy doszło do zmiany decyzji o placówce pierwszego wyboru.Terminy rekrutacji, sposób składania wniosków i ewentualne, dodatkowe wymagania uzależnione są od konkretnych placówek oraz ich typu (publiczne vs. niepubliczne).

Docelowo etap ten trwa krócej, dzięki czemu opiekunowie stosunkowo szybko dostają informację zwrotną. Jeśli dojdzie do odmowy – rodzic może ubiegać się o uzasadnienie odmowy przyjęcia malucha, którą docelowo dostarczy od komisji rekrutacyjnej.

Ile trzeba mieć punktów żeby dostać się do przedszkola?

Aby ułatwić proces rekrutacji (zarówno zwykłej, jak i rekrutacji uzupełniającej), wprowadzono tzw. punkty. Te otrzymuje się za spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Maksymalna ilość punktów, to 260.

Aby otrzymać maksymalną ilość punktów, należy spełnić kilka „wymogów”. Tak oto wysoko punktowane są sytuacje, gdy:

 • dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej,
 • gdy mamy do czynienia z samotnym wychowywaniu dziecka przez jednego z rodziców,
 • w przypadku śmierci rodzica (tu należy zamieścić akt zgonu rodzica),
 • gdy rodzic jest niepełnosprawny,
 • w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej (np. pod kątem materialnym),
 • gdy maluch wychowuje się w rodzinie zastępczej,
 • w przypadku kontynuacji edukacji, rozpoczętej w innej placówce,
 • gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Od lat kryteria naboru są takie same – przykładowo więc punkty, wpływające na przyjęcie dziecka do przedszkola, rozkładają się w sposób następujący:

 • oboje rodzice pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.);
 • rodzice mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.);
 • rodzice płacą podatki w danym mieście lub gminie (30 pkt.).

Nieco inaczej wygląda tryb rekrutacji do przedszkoli niepublicznych, gdzie dużo zależy od decyzji dyrektora przedszkola.

Uwaga! W placówkach tych nie jest ważna kolejność zgłoszeń, co tym samym obala jeden z najpopularniejszych mitów. Wolne miejsca nie zależą od terminu składania wniosku, a od „konkurencji” rodziców, czy ilości wolnych miejsc.

Czy przedszkole sprawdza zatrudnienie rodziców 2022?

Tak, ale tylko w momencie prowadzenia rekrutacji. Dyrektor wybranego przedszkola nie ma uprawnień do otrzymywania informacji o miejscu pracy rodziców kandydata. Wyjątkiem, uprawniającym do pozyskiwania informacji o zatrudnieniu, jest przypadek, w którym zatrudnienie rodziców dziecka jest kluczowym kryterium w rekrutacji do przedszkola (zgodnie z art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego.)

Jak wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola?

Rekrutacja uzupełniająca zachodzi w momencie zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Ten ma potwierdzić chęć uczestniczenia w drugim etapie. Co ciekawe – nie ma odgórnie przyjętych norm i zasad przeprowadzania tej formy naboru. Placówka indywidualnie przeprowadza ów etap, analizując liczbę kandydatur i poddając ją analizie – tj. liczbie wolnych miejsc w danych grupach. Przyjęcie dziecka zachodzi w momencie zgłoszenia wniosku i udostępnienia wolnego miejsca (np. gdy inny rodzic się rozmyślił lub gdy przedszkole stworzyło dodatkową grupę).

Oczywiście przedszkole publiczne może różnić się owym procesem od przedszkola prywatnego. W tym drugim wypadku odezwij się bezpośrednio do placówki i dopytaj jak zapisać dziecko na zasadach rekrutacji uzupełniającej.

Kto może brać udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola?

W dużym uogólnieniu – każde dziecko, które nie zostało przyjęte w pierwszym etapie rekrutacji do danego przedszkola. Na tym etapie rodzic ma również możliwość odwołania się od decyzji – zwłaszcza, jeśli przedszkole odmówi przyjęcia dziecka bez podania przyczyny. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mogą więc zarówno wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, jak i odwołać się od decyzji u dyrektora przedszkola czy komisji rekrutacyjnej.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola w ciągu roku?

To zależy. Zapisy późniejsze – tj. gdy trwa już rok szkolny – uzależnione są od decyzji dyrektora przedszkola. Ten może zarówno wyrazić zgodę na zapis poza oficjalną rekrutacją, jak i odmówić przyjęcia dziecka, ze względu na np. brak wolnych miejsc.

Jakie warunki przyjęcia do przedszkola?

Trudno mówić o warunkach, gdy polskie prawo oświatowe jasno wskazuje, że każda gmina i miasto ma obowiązek znalezienia miejsca edukacji dla 3-letniego dziecka. Jedynym formalnym wymogiem jest więc ukończenie tego wieku i złożenie odpowiednich dokumentów do wybranej placówki. Uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka są więc niezwykle kontrowersyjną kwestią, często będącą elementem sporu i niejasności na linii rodzic – przedszkole.

Warto jednak dodać, że rekrutacja do przedszkoli rządzi się swoimi prawami. Biorąc pod uwagę przeludnienie publicznych placówek, wprowadzono czynniki, które zwiększają szansę na powodzenie procesu rekrutacji. Wśród czynników, które zwiększają szansę powodzenia są np.

 • sytuacje, gdy dziecko podchodzi z rodziny wielodzietnej,
 • gdy dziecko zmaga się z niepełnosprawnością (o różnym stopniu niepełnosprawności),
 • gdy dziecko wychowywane jest przez jednego rodzica.

Co jeśli nie dostanę się do szkoły w rekrutacji uzupełniającej?

W Polsce istnieje obowiązek edukacji do 18. roku życia. Dotyczy to również wychowania przedszkolnego, które objąć może malucha od 3-ego życia (na wniosek rodzica).

Jeśli więc Twój maluch nie dostał się do przedszkola lub szkoły, nawet gdy prowadzona była rekrutacja uzupełniająca, należy zwrócić się do urzędu miasta/gminy/powiatu, w którym to istnieje obowiązek znalezienia nowej placówki, w której są jeszcze wolne miejsca.

Jak sprawdzić wyniki rekrutacji uzupełniającej?

W celu otrzymania wyników rekrutacji do przedszkoli (również rekrutacji uzupełniającej), należy skorzystać z elektronicznego systemu naboru (jeśli brałeś udział w rekrutacji elektronicznej). Informacje o zamkniętej liście znajdziesz również na stronie internetowej szkoły. Tam docelowo znajdziesz także spis dzieci przyjętych i nieprzyjętych, od której oczywiście możesz się odwołać.

O tym czy dziecko zostało przyjęte można również dowiedzieć się dzwoniąc na numer kontaktowy do wybranej placówki.

Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola?

Jak już wspomnieliśmy – pierwszeństwo ustalane nie jest na podstawie kolejności zgłoszeń, a na podstawie czynników społecznych i materialnych. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z tzw. trudnych domów, gdzie jest burzliwa sytuacja ekonomiczna i materialna. Dotyczy to zarówno rodziny wielodzietnej, jak i maluchów, wychowywanych przez wyłącznie jednego rodzica. Rekrutacja do przedszkoli uwzględnia również miejsce zamieszkania, status społeczny, fakt czy rodzice pracują i listę alternatyw, z których skorzystać może (lub nie może) pociecha.

Drugi etap rekrutacji bazuje głównie na wolnych miejscach – jeśli takowe zostały.

Czy dziecko może nie dostać się do przedszkola?

Nie. Gmina czy miasto nie może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli rodzic poprawnie i w terminie złożył odpowiednie dokumenty. Oznacza więc to, że jeżeli w przedszkolu zabraknie miejsca dla dziecka trzy- i czteroletniego, to rodzice mogą odwoływać się od tej decyzji w trybie administracyjnym lub cywilnym. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego może zmienić więc pierwszą decyzję.

Uwaga! Jeśli Twoje dziecko nie dostało się do przedszkola, pamiętaj, aby zwrócić się do komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od zgłoszenia ostatecznej listy.

Czy gmina ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu?

Tak. Zgodnie z prawem oświaty, gminy w Polsce mają obowiązek zapewnić miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim trzylatkom.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *