„Dzień w Zwierzaczkowie. Strażacy przy pracy ” Sharon Rentta