Rodzeństwo w tym samym procesie rekrutacyjnym – wytyczne