Czy nauczyciel może odmówić pracy z dzieckiem agresywnym?