Czy gmina ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu?