Zespół Leigha – rzadka choroba mitochondrialna dotykająca dzieci i dorosłych