„Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka” Natalia Minge, Krzysztof Minge