Czy przedszkole ma prawo żądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka?