Czy matka samotnie wychowująca dziecko ma pierwszeństwo w przedszkolu?