ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE W GOSŁAWICACH

ul. Sierakowska 1
46-380 Dobrodzień

NIP:
REGON: 161550744

Telefon: 343506132
E-mail: zsp.goslawice@onet.eu

Strona WWW:

Liczba uczniow: 57
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.