SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KLUCZBORKU PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 9 W KLUCZBORKU DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KLUCZBORKU PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 9 W KLUCZBORKU DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

ul. Sienkiewicza 27
46-200 Kluczbork

NIP:
REGON: 161529224

Telefon: 774182389
E-mail: sosw@powiatkluczborski.pl

Strona WWW: http://soswkluczbork.pl

Liczba uczniow: 3
Języki nauczane:
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.