PUBLICZNE PRZEDSZKOLE WE WRONINIE

ul. Kościelna 1
47-260 Polska Cerekiew

NIP: 7491885890
REGON: 530583362

Telefon: 774802730
E-mail: pspwronin@poczta.onet.pl

Strona WWW: https://zspwronin.edupage.org/

Liczba uczniow: 38
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.