SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W NOWYCH RĘCZAJACH

Nowe Ręczaje 20A
05-326 Poświętne

NIP: 1251577358
REGON: 142543408

Telefon: 227999479
E-mail: sekretariat@zspreczaje.edu.pl

Strona WWW: www.reczajeszkolnastrona.pl

Liczba uczniow: 5
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.