ZIELONE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE SOS

ul. Stanisława Kulczyńskiego 22
02-777 Warszawa

NIP:
REGON: 146300306

Telefon: 222528217
E-mail: kontakt@przedszkoleursynow.pl

Strona WWW: www.4slonie.com

Liczba uczniow: 5
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.