THE ENGLISH PLAYHOUSE PUNKT PRZEDSZKOLNY

ul. Cisowa 13
02-708 Warszawa

NIP:
REGON: 522624297

Telefon: 228439370
E-mail: office@theenglishplayhouse.com

Strona WWW:

Liczba uczniow: 0
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.