SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 1 DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ DLA DZIECI Z NIEP…

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 1 DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ DLA DZIECI Z NIEP...

ul. Majowa 17/19
05-400 Otwock

NIP:
REGON: 141548444

Telefon: 227792089
E-mail: sekretariat@soswotwock.pl

Strona WWW: www.soswotwock.pl

Liczba uczniow: 14
Języki nauczane:
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.