PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SIÓSTR NAZARETANEK

ul. Marka Radwanity 58
34-114 Brzeźnica

NIP:
REGON: 122700817

Telefon: 338792088
E-mail: marcdom@interia.pl

Strona WWW:

Liczba uczniow: 34
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.