PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEDŹWIEDZIU

Niedźwiedź 93
57-220 Ziębice

NIP:
REGON: 365376834

Telefon: 748194084
E-mail: zsip@oswiata-ziebice.pl

Strona WWW: www.zsipniedzwiedz.szkolnastrona.pl

Liczba uczniow: 49
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.