PRZEDSZKOLE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

ul. Januszowicka 32-34
53-135 Wrocław

NIP:
REGON: 021983390

Telefon: 717746710
E-mail: swelzbieta@wp.pl

Strona WWW: www.przedszkole-elzbietanki.wroc.pl

Liczba uczniow: 283
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.