PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY W WAŁBRZYCHU

ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych

NIP: 8862668125
REGON: 021967734

Telefon: +48748400117
E-mail: pnzsse@tlen.pl

Strona WWW: www.walbrzych.elzbietanki.wroclaw.pl

Liczba uczniow: 71
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.