MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 16 "SŁONECZKO" W ŚWIDNICY

ul. Karola Marcinkowskiego 10
58-105 Świdnica

NIP: 8842725860
REGON: 021391062

Telefon: 748526070
E-mail: przedszkole@pm16.swidnica.pl

Strona WWW: www.przedszkole16swidnica.edupage.pl

Liczba uczniow: 87
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Tak
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.