PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 W OLEŚNICY DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. SYBIRAKÓW W OLEŚNICY

PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 W OLEŚNICY DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. SYBIRAKÓW W OLEŚNICY

ul. Wojska Polskiego 8
56-400 Oleśnica

NIP:
REGON: 022092309

Telefon: 713142520
E-mail: sosw_olesnica@poczta.onet.pl

Strona WWW: www.zpsolesnica.szkolnastrona.pl

Liczba uczniow: 15
Języki nauczane:
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.