PUNKT PRZEDSZKOLNY W WIERCIENIU NR 37

Wiercień 37
59-307 Raszówka

NIP:
REGON: 022098789

Telefon: 768448122
E-mail: dyrektor@spraszowka.edu.pl

Strona WWW:

Liczba uczniow: 0
Języki nauczane:
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.