GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RADKOWIE

ul. Konstytucji 3 Maja 1
57-420 Radków

NIP:
REGON: 021325361

Telefon: 748712269
E-mail: sekretariat@zspradkow.pl

Strona WWW:

Liczba uczniow: 99
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Tak

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.