PUNKT PRZEDSZKOLNY NR 3 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JULIANA TUWIMA W CZARNOBORSKU

PUNKT PRZEDSZKOLNY NR 3 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JULIANA TUWIMA W CZARNOBORSKU

Pobiel 75
56-210 Pobiel

NIP:
REGON: 523225375

Telefon: 655437868
E-mail: pspczarnoborsko@o2.pl

Strona WWW: pspczarnoborsko.edupage.org/

Liczba uczniow: 7
Języki nauczane: angielski
Czy zatrudnia logopedę: Nie
Czy zatrudnia psychologa: Nie

Nie ma jeszcze recenzji. Napisz jako pierwszy.