Zbyt dużo białka w diecie uszkadza nerki – fakt czy mit?