Liszajec – jakie są metody diagnostyki i leczenia?