Kiedy zapisać dziecko do przedszkola? Jak wypełnić i uzasadnić swój wniosek?

Kiedy zapisać dziecko do przedszkola? Jak wypełnić i uzasadnić swój wniosek?

Nastał ten wielki moment – Twoja pociecha może iść do przedszkola. Dla rodziców i dzieci to niezwykle ważny czas, zarówno pod kątem nawiązywania nowych relacji, jak i nauki samodzielności, która bywa przełomowa w kontekście rozwojowym. Pozostawianie dziecka w przedszkolu sprzeciwia się samotnym wychowywaniu dziecka. O ile ta druga opcja jest świetnym rozwiązaniem dla niepracujących mam, o tyle psycholodzy i pedagodzy zachęcają, aby skorzystać z opcji wychowania przedszkolnego.

Ważne oczywiście jest, aby przedszkole spełniało podstawowe wymogi związane z edukacją i bezpieczeństwem. Zatem, czym się kierować podczas wyboru docelowej placówki? Jak wygląda rekrutacja do przedszkola? Czy możesz wymagać uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka?

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?

Wbrew pozorom – proces zapisu dziecka do przedszkola jest niezwykle prosty i sprowadza się do zaledwie czterech kroków, tj.

Krok 1: wejdź na stronę internetową urzędu swojego miasta lub gminy,

Krok 2: zarejestruj się na wskazanej platformie rekrutacyjnej,

Krok 3: uzupełnij formularz, a następnie wskaż przedszkole, do którego chciałbyś zapisać swoje dziecko,

Krok 4: kliknij przycisk zatwierdzający. Poczekaj na informację zwrotną o przyjęciu dziecka do wybranej placówki.

Czy gmina ma obowiązek zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu?

Idąc za obecnymi przepisami ustawy dot. systemu oświaty, czytamy, że na gminach nałożony jest obowiązek realizacji wychowania przedszkolnego. Ten dotyczy każdego trzylatka w Polsce.

Kiedy zaczyna się rekrutacja do przedszkoli ?

Rodzice dzieci najmłodszych – tj. 2.5 latków – mogą uczestniczyć w rekrutacji już w sierpniu. Warto jednak podkreślić, że zgodę na to wyrazić musi dana placówka i kadra zarządzająca – nie jest to odgórna i często spotykana praktyka.

Zwykle rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się w marcu. Nie czekaj jednak odgórnie do wiosny, zamiast tego zapytaj ośrodka o tym, jak przebiega rekrutacja do przedszkola i kiedy się rozpoczyna. Co ważne – nawet gdy maluch nie dostanie się w pierwszym naborze, może skorzystać z tzw. rekrutacji uzupełniającej.

Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola?

Wbrew panującym mitom – kolejność zgłoszeń nie decyduje o pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. W analizowaniu zgłoszeń bierze się pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin, gdy:

 • oboje rodziców kandydata pracuje,
 • rodziny są niepełne (samotne wychowywanie kandydata),
 • kandydatem są dzieci z rodzin, gdzie występują niepełnosprawności (w tym niepełnosprawność obojga rodziców kandydata)
 • występuje wielodzietności rodziny,
 • maluch wychowywany jest w rodzinie zastępczej,
 • występuje trudna sytuacja rodzinna – np. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata czy objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • niezdolność do pracy rodziców/rodzica,
 • gdy rodzice są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Jakie warunki przyjęcia do przedszkola?

Jedynym, stawianym warunkiem przyjęcia do przedszkola, jest wiek Twojego dziecka. Docelowo miejsce przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice wypełnili wniosek i wzięli udział w rekrutacji do przedszkoli. Dzieci przed 3 rokiem życia mogą również brać udział w tym procesie, pod warunkiem, że w danej placówce zostały wolne miejsca.

Co to oznacza? Docelowo przepisy wskazują, że jeśli Twoje dziecko ukończyło 6 rok życia, to spełnia stawiane warunki i tym samym urząd gminy lub miasta ma obowiązek zapewnić mu miejsce – np. w przedszkolu pierwszego wyboru.

Kryteria określone w placówkach niepublicznych mogą być różne (często decyduje o nich np. dyrektor). Spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w takich miejscach często związane jest z np. zdolnością do opłaty czesnego.

Co jeśli dziecko nie dostanie się do przedszkola pierwszego wyboru?

Spokojnie! Nie panikuj i nie denerwuj się, jeśli placówka odmówi przyjęcia dziecka w pierwszym terminie. Wbrew pozorom – nie jest to sytuacja rzadka. Niedobór oddziałów przedszkolnych może sprawić, że Twój maluch nie dostanie się do placówki w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Nie oznacza to jednak, że cały proces jest skazany na porażkę.

Harmonogram rekrutacji zakłada drugi etap, przybierający formę tzw. rekrutacji uzupełniającej – tj. tworzenia dodatkowego naboru. Rekrutacja uzupełniająca to proces, w którym mogą wziąć udział rodzice, których dzieci nie dostały się w pierwszej turze.

Aby mieć dostęp do ostatecznej listy (po drugim etapie postępowania rekrutacyjnego) dzieci zakwalifikowanych, należy zalogować się do systemu NABO albo udać do placówki pierwszego wyboru. Często przedszkola same tworzą ogłoszenia w postaci listy dzieci przyjętych, odzywając się bezpośrednio do rodziców.

Gdy natomiast w procesie rekrutacji do przedszkoli odmówiono Ci przyjęcia w każdej placówce – skieruj swój wniosek do decyzji komisji rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola, gdzie możesz się odwołać i poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku. W tej fazie jest też czas na odwoływanie się od decyzji gminy.

Czy dziecko musi mieć ukończone 3 lata do przedszkola?

Zanim uda Ci się zapisać dziecko do przedszkola, musisz wiedzieć, że proces ten odbyć się może jeszcze przed ukończeniem 3-ego roku życia. Aby skorzystać z tej możliwości należy skontaktować się z dyrektorem placówki.

Nie jest to jednak norma i gwarancja sukcesu – należy to traktować jako wyjątek (w zależności od np. dostępnych oddziałów przedszkolnych w gminie) lub dobrą wolę.

Jak uzasadnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się poprzez stworzenie tzw. podania. W nim należy umieścić kilka, podstawowych informacji o np.:

 • podjęciu pracy przez rodzica lub rodziców,
 • śmierci w rodzinie (tu należy przedstawić akt zgonu rodzica),
 • trudnych warunkach finansowych, wynikających z np. rodziny wielodzietnej,
 • wskazanym kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, które dotychczas miało miejsce w innej placówce,
 • potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez np. poradnię (należy przedstawić dokumenty potwierdzające tą diagnozę),
 • konieczności uczęszczania do przedszkola ze względu na rozwój społeczny,
 • dogodne położenie placówki (np. gdy rodzice dzieci mieszkających na wsi mają zapewniony bezpośredni transport podmiejski),
 • brak alternatywy w miejscu zamieszkania (możesz podać dokładną odległość przedszkola od adresu zamieszkania),
 • o stopniu niepełnosprawności rodziców,
 • o tym, czy jesteś samotnym rodzicem,
 • obecność wyjątkowej oferty, z której powinien skorzystać maluch.

Jak znaleźć wolne miejsce w przedszkolu?

Faktycznie natłok chętnych i niedobór miejsc może przysporzyć nie lada kłopotów i stresu. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z pomocy gminy – np. sprawdzając na stronie internetowej jednostki, czy są jeszcze wolne miejsca w danej placówce. Możesz także zadzwonić bezpośrednio do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, aby zapytać czy rekrutacja do przedszkola jest już zakończona i czy można nadal zgłosić swoją kandydaturę.

Kiedy gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu?

Według polskiego prawa – gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdego 3-latka w kraju. Rekrutacja do przedszkoli dotyczy więc każdej placówki, a sam urząd ma obowiązek spełnić ten zapis w każdej sytuacji – tj. bez stawiania wymogów czy wyszukanych kryteriów. Podstawą rozpatrzenia kandydatury jest wyłącznie wniosek rodziców.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *