Fitoterapia – inaczej zwana fitofarmakologia – a potocznie ziołolecznictwem